Nově ověřujeme i slovenským zákazníkům!

Vážení čtenáři a klienti,

většina z Vás pochází z ČR, ale poslední dobou nás kontaktovalo velké množství slovenských klientů, kteří stáli o služby ověření. Vždy jsme jim vyhověli, ale nyní naše služby pro slovenské zákazníky nabízíme oficiálně.

Cena je EUR 16,-. Vychází dráže než pro české zákazníky, a to proto, že si banka účtuje poplatek za přijetí platby v cizí měně. Jakmile se počet zahraničních zákazníků zvýší, bude zřízen devizový účet, a nebude tak nutné zahraničním klientům účtovat vyšší platby.

Budeme se těšit na další spokojené slovenské zákazníky, pěkný den, L.P.